Interpump Finland Oy,
Korkeapainepesurit ja imurit
- ammattikäytössä


1.0. Takuuaika ammattikäytössä
Korkeapainepesureiden ja imureiden takuuaika Suomessa on 12 kk ostosta. Korkeapainepesureille, joissa on Interpump Cleaning Spa:n valmistama rivimäntäpumppu tai veden lämmitysboileri, on takuuaika mainittujen komponenttien osalta 36 kk.

2.0. Takuu kattaa
Valmistus- tai raaka-ainevika, josta ostaja on tehnyt ilmoituksen takuuaikana heti virheen havaittuaan. Maahantuojan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta ja tiloissa suoritettu korjaus kattaen osat ja työkustannukset.

3.0. Takuu ei kata
Ohjekirjan tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuneet viat.
Normaalista kulumisesta aiheutunut huoltotarve, osien vaihdon tai korjauksen tarve.
Ulkoisesta kulumisesta aiheutunut suodattimien, letkujen, o-renkaiden, tiivisteiden, suulakkeiden tai suuttimien vioittuminen.
Asiakkaan luona suoritetusta korjauksesta aiheutuneet matka-, irroitus- ym. kustannukset.
Välilliset vahingot.

4.0. Takuukäsittelyn edellytys
Vaadittaessa takuutoimenpiteitä on esitettävä todistus ostopäivämäärästä.

-----------------------------------------

Interpump Finland Oy,
Högtryckstvättare och industridammsugare
- i yrkesbruk


1.0. Garantitid
Garantitidet i Finland är 12 månader från inköp. Högtryckstvättare som har en radkolvpump eller en vattenuppvärmningsboiler tillverkad av Interpump Cleaning Spa, beviljas 36 månaders garanti gällande de nämnda komponenterna.

2.0. Garantin gäller
Tillverkningns- eller råmaterialfel som köparen rapporterat under garantitiden, genast som felet observerats. Reparation utförd hos importören eller auktoriserad verkstad gällande arbetskostnader och reservdelar.

3.0. Garantin gäller inte
Fel som uppkommit vid använding i strid med instruktionsboken eller avsett bruk.
Service, byte av delar eller reparation som följd av normal bruksförslitning.
Fel på filter, slangar, o-ringar, tätningar, verktyg och munstycken som uppkommit genom yttre åverkan.
Indirekta skador.

4.0. Förutsättning för garanti
Vid åberopande av garantiåtgärder skall bevis om inköpsdatum företes.

=========================================

Interpump Finland Oy, kuluttajatuotteet

1.0. Kuluttajasuojalain mukainen kuluttajakauppa
Interpump Finland Oy noudattaa kuluttajasuojalakia.

2.0. Takuu kattaa
Valmistus- tai raaka-ainevian josta kuluttaja on tehnyt ilmoituksen takuuaikana heti sen havaittuaan.

3.0. Takuu ei kata
Ohjekirjan tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuneet viat. Laitteen normaalista käytöstä aiheutunutta huoltotarvetta, osien
vaihtoa tai korjauksen tarvetta. Ulkoisesta kulumisesta aiheutunutta suodattimien, letkujen, O-renkaiden, tiivisteiden, suulakkeiden ja
suuttimien rikkoutumista.

4.0. Takuutoimenpiteen edellytys
Todistus ostoajankohdasta. Todisteeksi käy eritelty ostokuitti tai takuukortti kauppiaan leimalla, allekirjoituksella ja päiväyksellä varustettuna.

Ilmainen neuvontapuhelin 0800-185 186
Onko ongelmasi sellainen että asia saadaan kuntoon kun saat meiltä neuvoja tai osia? Soita siinä tapauksessa meille niin palvelemme.

Ohjeita ennen kuin lähetätte tuotteen huoltoon
Jos tuote ei toimi se ei aina johdu takuun kattamasta tuotevirheestä. Joskus toimintahäiriö johtuu käyttöohjeiden vastaisesta
käyttöympäristöstä tai käyttötavasta. Jälkimmäisissä tapauksissa veloitamme huoltotoiminnan hinnaston mukaisen tarkastusmaksun sekä
todelliset kuljetuskulut. Mahdollinen korjaus sovitaan erikseen.

Myyjäliike ei aina pysty arvioimaan johtuuko tuotteen toimintahäiriö tuotevirheestä. Tämän arvion tekee merkkihuolto, jonka jälkeen vasta
voidaan päättää kuuluuko korjaus takuun piiriin vai ei.

Yleisimpinä esimerkkeinä takuun piiriin kuulumattomista tapauksista ovat: Vedestä tulleita epäpuhtauksia painepesurissa, hiekasta jumittunut
uppopumpun siipipyörä tai riittämättömistä suodattimista vahingoittunut imuri. Katso myös käyttöohjekirjan vianetsintätaulukkoa.
Epäpuhtauksien poisto ei kuulu takuun piiriin.

Kun lähetät tuotteen huoltoon
Nopeimman palvelun saat toimittamalla tuotteen suoraan CLEN keskushuoltoon. Toimi näin:
1. Pakkaa tuote hyvin. Toimita pesurin mukana myös letku ja kahva. Imurin säiliötä ei tarvitse lähettää.
2. Kirjoita lyhyt virheselostus ja ilmoita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.
3. Liitä todistus ostoajankohdasta kirjeeseen.
4. Lähetä tuote osoitteeseen: Interpump Finland Oy, Huolto, Sienitie 16, 00760 Helsinki
Lähetä laite linja-autolla, Matkahuolto Oy:n kautta ja merkkaa rahtikirjaan “vastaanottaja maksaa”
sekä kuljetussopimus numeromme: 09403130, niin sinun ei tarvitse maksaa rahtia lähetyksestä
palautuksen yhteydessä.
Voit aina myös palauttaa virheellisen tuotteen myyjäliikkeeseen toimenpiteitä varten.

-----------------------------------------

Interpump Finland Oy, konsumentprodukter


1.0. Köp enligt konsumentköplagen
Interpump Finland Oy respekterar konsumentköplagen. Garantitiden är i Finland 24 månader.

2.0. Garantin gäller
Tillverknings- eller råmaterialfel på produkten som köparen rapporterar under garantitiden genast som felet observerats.

3.0. Garantin gäller inte
Fel som uppkommit i strid med instruktionerna eller avsett bruk. Service, reparation eller byte av delar som följd av förslitning beroende på
normalt bruk. Fel på filter, slangar, tillbehör, O-ringar, tätningar och munstycken som uppkommit av yttre åverkan. Indirekt skada ersätts inte.

4.0. Förutsättning för garanti
Bevis över inköpsdatum. Som bevis gäller inköpskvitto eller garantibevis försett med säljarens stämpel, underskrift och datum.

Gratis rådgivning per telefon 0800-185 186
Är ditt problem av den arten att vi kan lösa det åt dig med goda råd eller genom att skicka delar? Ring i så fall så betjänar vi dig.

Instruktioner innan du skickar produkten för service
Om en produkt inte fungerar beror det inte alltid på ett fel som ersätts av garantin. Ibland beror felet på bruk i strid med instruktionerna
eller avsedd miljö. I dessa fall debiterar vi för granskningen enligt service-verkstadens taxa och faktisk transportkostnad till och från service.
Reparation överenskommes separat.

Butiken som sålt produkten kan inte alltid avgöra om fel i produktens funktion beror på något som ersätts av garantin.
Bedömningen görs av serviceverkstaden och först härefter kan avgöras om behövliga åtgärder ersätts av garantin eller inte.

Exempel på de vanligaste fallen som inte ersätts av garantin är smuts i tvättmunstycket, av sand blockerad impeller
i sänkpumpar eller dammsugare skadade av otillräckliga filter. Läs också instruktionsbokens fel-sökningsschema.
Rengöring från smuts ersätts inte av garantin.

När du skickar produkten för service
Snabbaste servicen får du om du själv sänder produkten direkt till CLEN centralservicen. Gör så här:
1. Packa produkten väl. Bifoga högtrycksslangen och tvättpistolen. Om det gäller en våt/torrsugare så behöver vi inte behållaren.
2. Bifoga en kort beskrivning av felet samt ditt namn, adress och telefonnummer.
3. Bifoga bevis över inköpsdatum.
4. Skicka produkten till: Interpump Finland Oy, Service, Svampvägen 16, 00760 Helsingfors
Skicka försändelsen med buss via Matkahuolto Oy. Markera ”mottagaren betalar” och vår
transportavtalsnr. 09403130 i forsedeln, så behöver du inte betala någon frakt då du skickar försändelsen till oss.
Alternativt kan du också alltid returnera en felaktig produkt till butiken som sålt produkten, för åtgärder.